Cổng hơi, rối hơi - Công ty Sự kiện Thái An

Cổng hơi, rối hơi

Cổng hơi, rối hơi

Cổng hơi, rối hơi

Công ty Sự kiện Thái An

Công ty Sự kiện Thái An
Công ty Sự kiện Thái An

Rối hơi hay còn gọi lạ người hơi là một dạng thiết bị quảng cáo được may bằng chất liệu vải dù mỏng và hoạt động bằng quạt gió. Thường được đặt bên ngoài các cửa hàng, khu vực diễn ra sự kiện để thu hút người xem

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN