Dự án - Thái An Production

Thái An Production

Thái An Production

Thái An Production

Thái An Production

Thái An Production
Thái An Production

Hành Trình Đỏ là Chiến dịch nhân đạo cấp Quốc gia do Ban chỉ đạo QG vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo với sự bảo trợ của các cơ quan Bộ, Ngành TW.

Báo hiếu là truyền thống từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời dạy của đức Phật và noi theo gương hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên.