Màn hình Led - Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Thái An

Màn hình Led

Màn hình Led

Màn hình Led

Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Thái An

Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Thái An
Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Thái An

Hiện nay trong các sự kiện âm nhạc, thể thao, nghệ thuật, biểu diễn, trang trí đường phố, lễ hội v.v... không thể thiếu màn hình LED để hiển thị video, slice, hình ảnh ... làm tăng tính chuyên nghiệp và vẻ đẹp của sân khấu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN