Tổ chức Activation - Công ty Sự kiện Thái An

Tổ chức Activation

Tổ chức Activation

Tổ chức Activation

Công ty Sự kiện Thái An

Công ty Sự kiện Thái An
Công ty Sự kiện Thái An

Tổ chức chạy roadshow là gì ? Tổ chức chạy roadshow hiện nay đã trở lên phổ biến và hiệu quả để chào mừng các sự kiện, ngày lễ như khai trương, khánh thành, hội chợ triển lãm, lễ Tết, quảng cáo … Tổ chức chạy roadshow cũng là một trong những hình thức quảng cáo đem lại hiệu quả tối ưu khi công ty có sản phẩm mới muốn tung ra thị trường.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN